นโยบายการจัดส่ง

SRC ภายใต้ SNOWFACE CO.,LTD.

1.บริการ จัดส่งสินค้าภายในประเทศ

Flash Express

*ค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนักและ (กว้าง)x(ยาว)X(สูง) ของสินค้านั้นๆ
*สินค้าจัดส่งภายในประเทศ จะถึง 2-3 วัน ทำการบริการ

2. จัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

-ไปรษณีย์ไทย[thailandpost]

*ค่าจัดส่งคิดตามราคาอ้างอิง ของเว็บ ไปรษณีย์ไทย (กว้าง)x(ยาว)X(สูง) ของสินค้านั้นๆ
สินค้าจัดส่งภายนอกประเทศ จะถึง
-Ems 7-14 วัน ทำการ
-จัดส่งปกติ 14-30 วัน ทำการ

-DHL Express

สินค้าที่จัดส่งต่างประเทศด้วย DHL สินค้ายอดรวมกันมากกว่า 1ล้าน บาท
*จัดส่งทางเรือ 1 เดือน ทำการ

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1.บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2.เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้ง ไปทาง Email

3.สินค้าอาจมีความล่าช้า ตามแต่ละภาคการจัดส่ง โปรด ติดตามการจัด ทางเว็บไซต์บริการจัดส่ง